Stel site Eksterlaar open voor buurtbewoners

De Deurnese afdeling van de PVDA bouwde samen met buurtbewoners een speelterrein en voetbalveld op de afgesloten site van Eksterlaar. PVDA Deurne wil dat projectontwikkelaar Vooruitzicht eindelijk de hekken rond het terrein openzet. De buurtbewoners moeten terug gebruik kunnen maken van het terrein.

Vanuit de buurt bestaat al enkele jaren de vraag om het vroegere voetbalveld proper te maken en te onderhouden. “Vooruitzicht heeft in 2014 beloftes gedaan om dat plein vrij te maken zodat de buurt er picknicks, wandelingen, sport en spel en zelfs hobby-tuinbouw zou kunnen organiseren,” weet Kristof Vissers van PVDA Deurne. “Maar niet veel later zagen de buurtbewoners hun toegang tot het terrein afgesloten door hoge hekken. Het is tijd dat projectontwikkelaar Vooruitzicht nu eindelijk zijn beloftes nakomt, de afsluiting wegdoet en de buurt gebruik laat maken van de braakliggende delen van het terrein.”

Het stadsbestuur, district Deurne, Vooruitzicht en de buurt hebben sinds 2013 enkele keren rond de tafel gezeten. In dat eerste jaar was er zelfs sprake van het opstellen van een participatiecharter. Maar als snel merkten de buurtbewoners dat voor hun vragen en voorstellen over groene ruimte, duurzame en sociale woningen, mobiliteit en openbaar vervoer of publiek tuinieren geen ruimte was aan de gesprekstafel. “Stad en district kozen in dit dossier resoluut voor de belangen van vastgoedgigant Vooruitzicht en dus niet voor de ideeën, vragen en voorstellen van de buurt”, zegt Vissers. “Met hun plannen wilden de buurtbewoners de ontwikkeling van deze site leefbaar maken om een groene en duurzame wijk op mensenmaat op te bouwen.”

Triest hoogtepunt in dit dossier van non-participatie waren de afspraken rond het tijdelijk gebruik van de braakliggende velden. Vissers: “Ik heb de beheersovereenkomsten tussen de buurtbewoners en Vooruitzicht ingezien. In de eerste overeenkomst mocht de buurt de site gebruiken in ruil voor onderhoud en opkuis. Maar Vooruitzicht stelde nadien steeds nieuwe eisen: de buurt zou aansprakelijk zijn voor alle mogelijke vormen van verontreiniging en sluikstort én voor alle schade en ongevallen die op het terrein zouden gebeuren. Omdat de buurtbewoners die verantwoordelijkheid natuurlijk niet konden dragen besloot Vooruitzicht dan maar de boel te vergrendelen.”

PVDA Deurne wil met deze symbolische bouw van een speelterrein achter de hekken van Vooruitzicht ook een écht participatietraject afdwingen. “District, Stad en Vooruitzicht moeten terug aan tafel met de buurt voor een écht participatietraject met échte inspraak”, aldus Vissers. “Met de aanleg van een kerstboomweide op hetzelfde terrein in december van dit jaar toonde het district welke invloedrijke rol het kan spelen. Ik vroeg schepen Karen Maes (Groen) afgelopen maand dan ook wanneer zij een participatietraject zou heropstarten. Wanneer het publieke domein overgedragen wordt aan het district was haar antwoord, maar dat stelde me niet echt gerust: iedereen weet dat dit bouwproject nog jaren zal aanslepen. Deze buurt verdient beter en wil nu de braakliggende open ruimte gebruiken.”