Stadsbestuur dwarsboomt plannen Borgerhout voor een veilige Kroonstraat

Er is al lang veel over te doen over de verkeers(on)veiligheid in de Kroonstraat in het hart van Borgerhout. Het is een erg onveilige straat en die druk gebruikt wordt zowel door voetgangers, fietsers, auto's en zelfs vrachtwagens. Het districtsbestuur (PVDA, sp.a/Groen) maakte een plan voor de heraanleg, met als belangrijke aandachtspunten: de veiligheid van fietsers en voetgangers en vlot verkeer. 

“Een heraanleg is hoognodig', legt districtsschepen Zohra Othman (PVDA) uit: “enkele jaren geleden verongelukte hier een kleutertje voor de ogen van zijn moeder. Moeten er echt nog meer doden vallen voor er iets gebeurt aan deze situatie?”

Schepen Koen Kennis (N-VA) van het Antwerps stadsbestuur geeft na veel gepalaver nu zijn akkoord voor de heraanleg van de Kroonstraat onder twee voorwaarden. Ten eerste moet er een laad-en loszone komen bij een bouwfirma aan het begin van de straat (kant Turnhoutsebaan) en ten tweede moet het fietspad aan de kant van Plantin Moretuslei ingekort worden om 'parkeerplaatsen te sparen'.

“Vier parkeerplaatsen meer ten koste van de veiligheid van de fietsers. We zien duidelijk waar de prioriteiten van het stadsbestuur liggen”, stelt Othman: “Maar wat het meeste stoort is het belerend vingertje van de stad. Wil ze dit bereiken met haar decentralisatie-plannen? In plaats van te luisteren naar de districten en mee te gaan met hun bekommernissen en terechte eisen drukt het stadsbestuur haar mening door.”

Dat een langer verhoogd fietspad veiliger is behoeft geen betoog, maar wat te denken over de kwestie van de laad-en loszone? “Je zou denken dat het beter is om zo'n zone aan te leggen maar dat is niet zo. De Kroonstraat is op dat punt zo smal dat een laad-en loszone ertoe zal leiden, dat wanneer er geladen of gelost wordt, de vrachtwagen toch deels op de rijweg zal staan. Auto's, voetgangers en fietsers moeten dan zelf hun weg zoeken, en dat zal leiden tot gevaarlijke situaties.” aldus Zohra Otman.

Zonder zo'n zone zal de vrachtwagen midden op de weg blijven staan tijdens het laden en lossen, en kunnen voetgangers en fietsers passeren zonder onveilige manoeuvres uit te halen. Auto's kunnen er niet langs en zullen dus ook blijven wachten, wat veiliger is. Bovendien zou de betreffende firma over enkele jaren weggaan uit de Kroonstraat, en dan ligt die laad-en loszone er voor niets.

PVDA Borgerhout ondersteunt de actie van De Ideale Straat, woensdag 21/06 om 12u, in de Kroonstraat, onder het motto “we zien het niet meer zitten”. Breng een stoeltje mee!