Peter Mertens steunt charter tegen sociale dumping op Antwerpse bouwwerven

“Jobs, jobs, jobs? Neem uw verantwoordelijkheid en keur het charter tegen sociale dumping goed”, aldus een scherpe Peter Mertens op de Antwerpse gemeenteraad van 25 april. “Bescherm de stielkennis van de bouwvakkers in plaats van concurrentie toe te laten met Poolse stellingbouwers van 75 euro per maand.” Mertens riep op  om het charter van het ABVV te steunen dat sociale dumping wil uitsluiten op de bouwwerven die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Stad Antwerpen.

“Ik dank de aanwezige bouwvakkers dat ze naar deze gemeenteraad zijn gekomen voor dit debat dat de toekomst van hun stiel mee bepaalt. Ik dank deze mannen en vrouwen, die vaak in de schaduw staan maar die letterlijk onze stad mee groot maken, scholen bouwen voor onze kinderen, de appartementen en huizen waarin we wonen, de infrastructuur die we elke dag gebruiken.

Er hoeft geen tekening bij, de feiten van sociale dumping zijn alarmerend. Alarmerend ook omdat het onder onze ogen, onder de verantwoordelijkheid van de stad blijft gebeuren. Het is dan ook een bijzonder goeie zaak dat de vakbond ABVV opgeroepen heeft om een sluitend charter op te stellen dat dergelijke feiten moet uitsluiten op terreinen waar gemeentelijke overheid de sleutels in handen heeft om volwaardige jobs met volwaardige contracten te beschermen. Kwestie van gezond verstand dat de stad hierin haar verantwoordelijkheid op zich neemt.”

Strijd tegen sociale dumping: stokpaardje van de PVDA

Jullie weten dat het een stokpaardje van de PVDA  is. Want we hebben dit debat al gehad naar aanleiding van de jobs van de scheepsherstellers, de mannen van de shop, waarvan de laatste tijdens dit bestuur buiten gewerkt werden. Wij hebben toen opgeroepen voor respect voor de stielkennis van de scheepsherstellers. Al die argumenten konden toen niet helpen, de scheepsherstellers van Antwerp Ship Repair moesten en zouden buiten gewerkt worden. En wat zien we vandaag: anderhalf jaar na die beslissing vielen er twee dodelijke slachtoffers van wie we nooit de officiële werkgever hebben vernomen.

En vandaag hebben we het debat over de jobs van onze bouwvakkers. Waar we duizenden jobs en bijhorende stielkennis onder onze ogen zien verdwijnen. Waarom? Omdat er geen werk is in de bouw? Het klopt niet dat er geen projecten zijn. De bouw draait goed, dat zie je in alle cijfers. De omzetcijfers van de grote bouwfirma’s zijn historisch hoog, ze hebben pas nog de grootste sluis ter wereld gebouwd en zo zijn er nog veel grote projecten.

Ook in Antwerpen: Poolse stellingbouwers van 75 euro per … maand

Bouwvakkers zien dag na dag dat in hun sector de jobs met volwaardige contracten steeds meer in de verdrukking komen. Dat zij uit de markt worden geduwd door mensen die hier werken voor een hongerloon. De voorbeelden zijn veelvuldig.
Zoals dat van Poolse stellingbouwers die in Antwerpen voor shutdowns in de petrochemie komen werken voor zeggen en schrijven 300 zloty, dat is 75 euro. Niet per dag, maar per maand.
Voorbeelden van gedetacheerde werknemers die in hun auto blijven slapen, op de parking van bedrijven.
Voorbeelden van schijnzelfstandigen, die het nauwelijks beseffen, maar uiteindelijk met niets in orde zijn, die tewerkgesteld worden onderaan een cascade van onderaannemingen. Voor wie geen afdrachten gebeuren, die onder geen enkele cao meer vallen.
Met wat vandaag allemaal wordt toegelaten moet het niet verwonderen dat tienduizenden jobs op de helling worden gezet.

Uit de cijfers van staatssecretariaat voor de strijd tegen sociale fraude bleek zopas nog dat afgelopen jaar een op de twee bedrijven in fout ging bij gerichte controles op sociale dumping. Dikwijls gaat het over buitenlandse werknemers naar hier worden gedetacheerd om een tijdelijke opdracht uit te voeren. In België zouden er jaarlijks 120.000 gedetacheerde werknemers zijn, vaak Oost-Europeanen. Maar waar loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarin de gedetacheerde werknemers werken zouden moeten gelden, is dit in de feiten dikwijls niet het geval. Op die manier worden bedrijven die met degelijke contracten werken kapot geconcurreerd, want ze kunnen niet op tegen de malafide concurrenten die vaak op allerhande manieren hun loonfactuur drukken.
Voorbeeld: zopas besliste de grootste cementgroep Holcim vijf van zijn betoncentrales te sluiten. Is immers, net als de meeste andere betonfirma’s, langlopende contracten aan het afsluiten met deloyale concurrenten, concurrenten die hun vrachtwagens overladen, die werken met chauffeurs zonder het statuut van bouwvakker of betonmixerchauffeur, die de rusttijden niet respecteren … op alle gebied overtreden ze de wet, maar Holcim sluit er wel contracten mee af. En zo gaan een pak jobs verloren.

Kwart van de gecontroleerde buitenlandse werknemers krijgt niet eens minimumloon

De Belgische bouwvakkers weten het: ook als ze hun job nog kunnen behouden, maken ze steeds vaker mee dat ze op tijdelijke werkloosheid worden gezet terwijl via onderaanneming hun job verder wordt gezet. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden gaan achteruit. Plots worden betaalde pauzes afgeschaft, verplaatsingen die vroeger onder de arbeidstijd vielen, worden nu niet betaald onder het sectoraal minimum van mobiliteit of zelfs niet. En er is de steeds verder gaande flexibilisering op vlak van overuren, zaterdagwerk, en ga zo maar door. Neem daarbij dat de toepassing van de Belgische arbeidswet en de wetgeving omtrent veiligheid en bescherming nauwelijks gecontroleerd wordt: als dergelijke sociale dumping niet onmogelijk wordt gemaakt bij de bron, dan ben je bezig met het begraven we alle stielkennis van generaties Belgische bouwvakkers.

Uit recente cijfers van februari blijkt dat bij de 1.415 gecontroleerde bedrijven vorig jaar 633 inbreuken werden vastgesteld of bij bijna bij de helft. Een op de drie gecontroleerde werknemers bleek niet in orde te zijn. Een kwart van de gecontroleerde buitenlandse werknemers kreeg niet eens het minimumloon uitbetaald. Bij een kwart van de gecontroleerde werknemers was dat vorig jaar het geval. Verder kloppen buitenlandse werknemers ook te veel uren.

Jobs, jobs, jobs? Neem uw verantwoordelijkheid op en keur het charter tegen sociale dumping goed

Kris Peeters benadrukte dit weekend nog hoeveel steun de werkgevers gekregen hebben via de loonsverminderingen door de indexsprong en taxshift voor de privé. Maar er komen geen jobs bij, ze verdwijnen onder onze ogen. Onze oproep is dus om onze verantwoordelijkheid hier op ons te nemen, waar dit zo voor de hand ligt, en om het voorgestelde charter tegen sociale dumping goed te keuren. Daarmee zeggen we duidelijk tegen de burgers: er zal geen belastinggeld gebruikt worden om sociale dumping mee te financieren. Daarmee geven we ook een signaal dat we de bevoegdheden van de gemeenteraad gebruiken om ontoelaatbare praktijken van uitbuiting aan te pakken, degelijke werkgelegenheid te beschermen en het principe van gelijk loon voor gelijk werk te verdedigen.