Patroons chemie willen nieuwe loonwet gebruiken om loonsverhogingen tegen te houden

Op 18 april voeren vakbonden uit de chemie actie. Ze reageren op de zware eisenbundel die werkgeversorganisatie Essenscia heeft neergelegd tijdens de sectoronderhandelingen. De bedrijven vragen een nog veel meer doorgedreven flexibiliteit en wil de discussie over echte koopkrachtverhoging blokkeren. Met de actie willen ze druk zetten om een goede sector-cao af te sluiten.

In de sector scheikunde slagen werknemers en vakbonden er traditioneel in hogere loonsverhogingen af te dwingen dan de loonnorm. De sector kent dan ook een sterke stijging van winsten en dividenden. De omzet van de sector steeg in 2015 voor het zesde opeenvolgende jaar tot een recordhoogte. De sector keerde vorige jaren ook meer dan 60% van het nettoresultaat uit als dividend.

Die resultaten zijn een gevolg van het vakmanschap van de werknemers en van een hoge flexi- en productiviteit. In de grote bedrijven werken ze volcontinu: 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar, afwisselend vroege-late en nacht shiften. Ten koste van hun gezondheid en sociaal leven. Meer dan 88.000 werknemers zorgen dat de bedrijven dag en nacht draaien. Elke dag merken ze hoe er meer winst wordt geperst uit hun werk.

Terwijl de regering de belastingen en brutolonen steeds verlaagt, blijft de zucht naar hogere winsten maar groeien. Op vraag van de werkgevers werd een aanpassing van de loonwet doorgevoerd, die een einde wil maken aan de vrije loononderhandelingen. De wet werd op 9 maart gestemd door o.m. N-VA, CD&V en VLD met de steun van Vlaams Belang. Ook in de bedrijven waar de productiviteitswinsten zo sterk zijn, wil de werkgeverslobby er zo voor zorgen dat daarvan niets meer terecht komt bij de arbeiders en bedienden, maar alles volledig kan besteed worden aan bonussen en dividenden. 

Bovenop de cadeaus voor de werkgevers onder de vorm van de indexsprong, de verminderde bijdrage aan de sociale zekerheid door de tax shiftverwachten ze nu dat de werknemers ook hun koopkrachteisen laten vallen. Sterker nog, indien er nadien betere afspraken worden gemaakt op bedrijfsvlak zullen de werknemers van de niet- geconventioneerde bedrijven (bedrijven die zelf geen CAO sluiten) gestraft worden zodat deze zelfs totaal geen loonsverhoging meer krijgen en dit terwijl ze zien hoe productie, koersen en dividenden pieken. Ondertussen bedienen de politici van beleidspartijen zich probleemloos verder door postjes cumuleren.

De sectorfederatie Essenscia die de werkgevers van de chemie vertegenwoordigt, stuurde op 30/3 een brief naar de Groep van 101, met premier Michel en minister Peeters in cc. Daarmee roepen ze de hulp in van de regering om tegen de werknemers en hun eis om koopkrachtverbetering in te gaan: “de bedrijven van onze sector dreigen de komende periode geconfronteerd te worden met een situatie waarbij ze dienen te kiezen tussen ofwel economische schade omwille van vakbondsacties en/of stakingen, ofwel het overschrijden van de maximale marge met het risico op verstrengde sanctionering ingevolge de aangepaste wet op het concurrentievermogen.”

Door deze arrogantie van de ceo's zijn de sectoronderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers helemaal vastgelopen. Op dinsdag 18 april mobiliseren de vakbonden met een eerste actie tegen die houding, voor een ernstig sector-akkoord. Op die manier zullen ze hun eisen kracht bij zetten om te komen tot een omkaderingstekst voor de sector die verdere onderhandelingen op bedrijfsvlak mogelijk maken zonder boeteclausule, zonder nog meer uitbreiding van de reeds te ruime flexibiliteit en met een onvoorwaardelijke verbetering van de koopkracht voor iedereen, inclusief de niet-geconventioneerde bedrijven.

 

1. Federaal overlegorgaan tussen werkgeversorganisaties en vakbonden.

Tags: 
Chemie