OCMW Antwerpen: "Besparen op terugbetaling van medische kosten is kortzichtig"

De OCMW-raad (N-VA, CD&V en Open Vld) van Antwerpen besliste donderdag 25 februari een ingrijpende besparingsoperatie in de gezondheidszorg van zijn cliënten. Groen, sp.a en PVDA stemden tegen. De PVDA vindt besparen op gezondheidszorg geen goed idee. Omdat mensen in armoede meer chronische en psychische ziektes hebben en dus meer gezondheidszorg nodig hebben. De maatregel levert trouwens alleen op korte termijn een besparing op.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) meent dat er al genoeg beschermingsmaatregelen zijn voor mensen in een precaire situatie en wil de terugbetaling van medische kosten door het OCMW (de medische waarborg) alleen nog in uitzonderlijke gevallen toekennen. Nochtans blijkt uit de Interfederale Armoedebarometer van Elke Sleurs dat bijna 20% van de mensen onder de armoederisicogrens gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen (cijfer 2014). Ondanks de beschermingsmaatregelen steeg dit percentage nog van 14% in 2011 naar 19,2% in 2014. Bovendien is bekend dat mensen in armoede een slechtere gezondheid hebben en dat medische onderconsumptie in deze groep een groter probleem is dan medische overconsumptie. Net bij hen besparen op de terugbetaling van medische kosten is kortzichtig en draagt absoluut niet bij aan een menswaardig bestaan voor elkeen. We klinken niet voor niets elk jaar met nieuwjaar op een goede gezondheid.

Van ziekenfonds naar Hulpkas

OCMW-voorzitter Fons Duchateau zet ook een frontale aanval in op de ziekenfondsen. Het OCMW zal namelijk niet langer tussenkomen in de bijdrage voor de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen en de OCMW-cliënten doorverwijzen naar de Hulpkas. Naar schatting 2.500 mensen komen daardoor voor de keuze te staan: de bijdrage voor de aanvullende verzekering zelf ophoesten of toch maar naar de Hulpkas overstappen. Die Hulpkas heeft maar één kantoor in Antwerpen en een veel beperktere dienstverlening. Op die manier trekken ze de mensen weg van de als zeer waardevol bevonden dienstverlening van hun ziekenfonds, met hun uitgebreid netwerk van loketten, hun sociale diensten en hun aanvullende tegemoetkoming, zoals extra tussenkomst in de kosten voor psychologische consultatie, tandzorg, brillen, incontinentiemateriaal enzovoort.. Ziekenfondsen investeren ook in proactieve projecten die kwetsbare groepen helpen hun rechten te vrijwaren. Zo betalen ze het remgeld van de raadpleging bij de huisarts voor kinderen volledig terug omdat geweten is dat gezinnen met kinderen het vaker financieel moeilijk hebben. Mensen in armoede wegtrekken van deze dienstverlening zal hun al moeilijke situatie alleen maar moeilijker maken.

Gedaan met terugbetaling bijdrage zorgverzekering

Verder wil het OCMW niet langer tussenkomen in de bijdrage van 25 tot 50 euro voor de verplichte zorgverzekering, ook al zegt de ontwerpnota van de OCMW-voorzitter letterlijk dat veel OCMW-klanten deze bijdrage niet betalen, met als gevolg achterstallen, boetes en deurwaarderskosten. Deze zorgverzekering betekent, samen met de verhoogde kosten voor energie, openbaar vervoer … voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden elk jaar een grote hap uit hun budget. En wanneer zij die niet betalen, riskeren ze een boete van 100 tot 250 euro, naast de invordering van de onbetaalde bijdragen. Mensen in een precaire financiële situatie komen zo snel steeds meer in de problemen.

Het kan anders: “Zonder geld naar de huisarts”

Vorig jaar lanceerde Geneeskunde voor het Volk de campagne ‘zonder geld naar de huisarts’. Iets wat GvhV al tientallen jaren realiseert in zijn praktijken en wat de PVDA wil uitbreiden tot de hele eerstelijnsgezondheidszorg. Investeren in gezondheidszorg zorgt voor een gezondere bevolking en op langere termijn voor heel wat meer welzijn en minder kosten voor de samenleving. Als je een medisch probleem laat aanslepen worden de kosten namelijk alleen maar groter. Met de besparingsmaatregel van schepen Duchateau wordt de vicieuze cirkel ‘arm maakt ziek en ziek maakt arm’ versterkt in plaats van afgebroken.