Lancering enquête: “Wat vind jij van je woning?”

De afdeling Antwerpen-Noord van de PVDA zal de komende maanden enquêtes ophalen om een goed beeld te krijgen van wat wonen in wijk “2060” betekent en om de woonproblematiek op de politieke agenda te zetten.

Een degelijke woning, een recht voor iedereen

Zowel wetenschappelijk onderzoek als dagelijkse verhalen tonen aan dat de wooncrisis in Antwerpen verder woedt. De oplossingen van het stadsbestuur en de Vlaamse Regering verergeren deze wooncrisis enkel. De PVDA stelt een mix van maatregelen voor zoals maximumhuurprijzen, de krachtdadige aanpak van leegstand en praktijktesten om discriminatie tegen te gaan.

De wooncrisis blijft duren

Uit onderzoeken én uit ervaring weten we dat een groot deel van ons inkomen gaat naar de betaling van huur of lening én vaste kosten. In Antwerpen huurt bijna de helft van de inwoners een woning, de andere 56 % is eigenaar van zijn of haar woning. Meer dan de helft van de huurders geeft meer dan één derde van zijn/haar inkomen uit aan huur. Dit percentage is sinds 2005 alleen maar gestegen. Ook de kosten voor gas, elektriciteit en water zijn de jongste jaren zeer sterk gestegen. Ook meer en meer eigenaars hebben slechts een beperkt budget over om hun woonsituatie te verbeteren.

Vier op tien woningen zijn van ontoereikende kwaliteit. 1 miljoen woningen in Vlaanderen vertoont ernstige gebreken. Vaak moet een huurder of eigenaar veel geld betalen voor een woning van slechte kwaliteit. Ondertussen staan meer dan tienduizend Antwerpenaren op een wachtlijst voor een sociale woning.

"We horen wekelijks verhalen van mensen met problemen. De woonst is te duur, men vindt niets op de markt, de liften zijn defect, de huisbaas weigert noodzakelijke werken uit te voeren, en ga zo maar door”, vertelt Peeters, Antwerps districtsraadslid voor de PVDA.

“In ‘den 2060’ beleefden onze leden mee het verhaal mee van de lieve buurvrouw Souad. Zij woonde in een slechte woning die terecht onbewoonbaar werd verklaard. Gevolg was wel dat zij moest verhuizen. Door de hoge huurprijzen en discriminatie op de huurmarkt vond zij niets en was ze genoodzaakt om te verhuizen naar Sint-Niklaas. Dit was de spreekwoordelijke druppel die ons deed overgaan tot actie", zegt Nadine Peeters.

Prestigeprojecten ?

Wordt er in onze stad niet gebouwd ? Jawel hoor, hier en daar worden leegstaande en verkrotte panden aangepakt door AG VESPA of Arro Antwerpen. Maar de grote projecten waar het stadsbestuur mee uitpakt, gaan de nood aan betaalbare woningen niet oplossen. Een appartementje aan de Westkaai Torens aan het Kattendijkdok of in de Lins Tower aan de Tunnelplaats kunnen alleen de betere tweeverdieners kopen. Op de nieuwe Slachthuissite komen zogezegd 200 betaalbare koopwoningen, maar de koop- ofurprijs werd nog steeds niet meegedeeld.

Betaalbaar wonen... als we daar nu eens een prestigeproject van maken ?

De PVDA trekt de komende maanden op pad in Antwerpen. "We gaan samen op pad in de buurten en vragen de mensen naar de kwaliteit, de kostprijs van en de tevredenheid over hun woning. In de enquête vragen we ook hoe de Antwerpenaar vindt dat de situatie moet worden aangepakt. Inspraak is bij ons geen loos begrip” legt Nadine Peeters verder uit.

We hebben vele voorstellen om van onze stad een uithangbord van aangenaam en betaalbaar wonen te maken. Zo vinden we met de PVDA dat de maximumhuurprijzen moeten worden vastgesteld op basis van een raster. In dat raster wordt rekening gehouden met objectieve criteria zoals de kwaliteit van de huisvesting, het aantal kamers, dicht bij het openbaar vervoer, ... Steden als Amsterdam, Stockholm, Berlijn en Parijs ondernemen nu al actie tegen de stijgende huurprijzen.

“De volksvertegenwoordigers van de PVDA in het Brusselse en Waalse Parlement dienden al een wetsvoorstel hierover in. Minister Homans mag dat gerust gebruiken.” biedt Nadine Peeters aan. “In oktober 2015 ging ik op studiereis naar Wenen. Ook daar kunnen we veel van leren: die stad is de grootste huisbaas van Europa want 60 % van haar bevolking woont in publieke woningen. Die worden allemaal gerenoveerd. In de stad worden ook 5000 woningen per jaar bijgebouwd. Het feit dat de overheid het woonbeleid in handen neemt schrikt privé-investeerders in Wenen in geen geval af”, stelt Peters.

Goed op dreef vervolgt Nadine Peeters: “Praktijktesten, bijvoorbeeld mistery calls, moeten er dan weer voor zorgen dat mensen als Souad toch aan een betaalbare woning geraken in Antwerpen.

Verder moet de leegstand krachtiger worden aangepakt. De problemen zijn voor veel mensen nu al groot en de komende jaren zal de bevolking van Antwerpen toenemen. Daarom kunnen we het ons niet permitteren woningen te laten leegstaan. De stad moet ook meer controles uitvoeren op de kwaliteit van de woningen. De stad Antwerpen of de Vlaamse overheid kunnen prefinanciering voorzien voor uitgaven die de kwaliteit van de woning verbeteren, zodat de kwaliteit van de woningen op de huurmarkt effectief verbeterd zonder dat de huurprijs stijgt.”

Deze voorstellen hebben niet alleen een effect op de woningmarkt. “Uit Europees onderzoek blijkt dat elke Euro die de overheid investeert in wonen binnen de kortste keren terugverdiend is op vlak van gezondheid, onderwijs en werk”, besluit Peeters.

Perscontact

Nadine Peeters

Enquête

De enquête kan je hier ook zelf invullen en downloaden.