Intermixt betaalt 2,1 miljoen voor 10 personeelsleden

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA.

“Dat is meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid, maar wat zij daar precies uitsteken, is helemaal niet duidelijk”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. De PVDA stelt zich vragen bij de werking van Intermixt en vraagt volledige transparantie over deze weddes. Ook wil de PVDA dat er een einde komt aan de royale bestuursvergoedingen die uitgekeerd worden aan meer dan 60 politici die vertegenwoordigd zijn in diverse raden en comités binnen Intermixt.

Uit de jaarrekeningen van de superkoepel Intermixt blijkt dat er voor 8 voltijdse en 4 deeltijdse personeelsleden (voor een totaal aan 10,4 VTE) jaarlijks maar liefst 2,1 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dat is een gemiddelde van meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid, voor een stichting waarvan de rol niet geheel duidelijk is. Opvallend: geen enkele van die 12 personeelsleden staat in de jaarrekening aangegeven als directiepersoneel. Het gaat om 12 bedienden.

Toen de PVDA via de openbaarheid van bestuur probeerde inzage te krijgen in de mandaten en vergoedingen bij Intermixt, kreeg ze als antwoord: “Intermixt is door zijn statuut niet onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.” En verder: “Wij menen dat de privacy van onze leden moet gerespecteerd worden en wij zijn dan ook niet gemachtigd u de vertrouwelijke gegevens van onze bestuurders mede te delen.” Ook in de jaarrekeningen van Intermixt zijn geen gegevens opgenomen over de vergoeding van bestuurders en zaakvoerders, nochtans een wettelijke vereiste. Bovendien dateert het laatste jaarverslag van Intermixt ondertussen al van 2011.

3.667 euro voor één vergadering

Eerder deze week maakte Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) bekend dat hij bij Intermixt een forfaitaire vergoeding kreeg van 22.000 euro per jaar.1 “Dat is opvallend”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens, “want in 2015 liet diezelfde Kennis nog weten dat hij bij Intermixt maar één keer om de twee maanden vergadert.2“ Voor één vergadering om de twee maanden betekent dat een slordige 3.667 euro per vergadering. “Een hallucinant bedrag”, aldus de PVDA, die erop wijst dat veel mensen daarvoor twee maanden voltijds moeten werken.

De mandatenlijst bij Intermixt blijkt een kluwen van vele raden en commissies. Kennis is niet de enige politicus die een mandaat uitoefent bij Intermixt. De raad van bestuur van de intercommunale telde in 2015 één voorzitter van CD&V-signatuur (Dirk Vansina), twee Franstalige ondervoorzitters (een PS en een MR) en 22 bestuurders van allerlei politieke kleuren. Opvallende namen daarbij zijn, naast Kennis, Louis Tobback (sp.a), Geert Versnick (Open Vld), die al bij de Optima-affaire onder vuur kwam te liggen, en Sven Taeldeman (sp.a), de opvolger van Balthazar als schepen in Gent.

Minstens 60 politici

“Maar daar stopt het niet”; zegt Peter Mertens. “Naast de raad van bestuur is er onder andere een federaal bureau, een strategisch comité, een auditcomité, een gewestelijk bureau én een gewestelijke raad voor elk van de drie gewesten.”3 Het is niet duidelijk welke politici er allemaal in Intermixt zetelen, laat staan wat ze daarvoor verdienen. “Niet alle mandaten worden op dezelfde manier aangegeven in het Staatsblad, terwijl dat wel wettelijk verplicht is”, aldus Mertens. “Twee mensen die als bestuurder aangegeven worden in het jaarverslag van Intermixt in 2015, hebben dat mandaat niet aangegeven in het Staatsblad.4 In totaal weten we van 60 politici die in allerlei raden of comités vergoedingen schnabbelen waarvan het bedrag totaal onbekend is.”

“Wat dus zeker is, is dat er minstens 60 politici vertegenwoordigd zijn in allerhande raden en comités van Intermixt”, aldus de PVDA. “Wat veel veel minder duidelijk is, is wat ze daar precies uitsteken, en waarom er zo’n exuberante weddes en vergoedingen uitgekeerd worden worden.”

De PVDA eist dat alle mandaten, vergoedingen en vermogens van alle politici worden bekendgemaakt. Ook wil de PVDA dat als blijkt dat er onterechte of buitensporige vergoedingen toegekend werden, deze teruggestort worden naar de stadskas voor projecten tegen energiearmoede.

1. Gazet van Antwerpen, 13 Feb. 2017, p. 3: “Er zijn gewoon te veel intercommunales”.

2. Gazet van Antwerpen, 18 Aug. 2015, p. 15: “Het is niet dat ik daar elke dag mee bezig ben”.

3. http://www.intermixt.be/SiteCollectionDocuments/intermixt-NL.pdf

4. Sébastien Humblet en Michel Thiry.

Tags: 
Intermixt