Hou daklozenopvang uit handen van G4S

Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart in Antwerpen opnieuw op de markt. Iedereen mag meedingen, ook commerciële bedrijven. De bewakingsmultinational G4S wil zich ook kandidaat stellen. In een protestmail vragen we aan G4S om zich terug te trekken. Een (bewakings)multinational hoort niet thuis in de sociale zorg.

Het Antwerpse stadsbestuur startte begin 2016 met het vermarkten van sociale zorg. Daarbij zet het de deuren ook open voor commerciële bedrijven. Iedereen die interesse heeft kan zich kandidaat stellen.

Eén van de eerste projecten die op de markt verscheen was het daklozencentrum De Vaart. Twee kandidaten stuurden een aanvraag in om het centrum uit te baten. De ene was de vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) die reeds 18 jaar het daklozencentrum met succes uitbaat. De andere was de bewakingsmultinational G4S, een beursgenoteerd bedrijf dat nog geen enkele ervaring heeft met daklozenopvang. Een jury nam de kandidaturen onder de loep… en weerhield de kandidatuur van G4S.

Er volgde breed protest op de samenstelling van de jury en op het juryrapport. Maar ook op de vermarkting zelf. Het brengt de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor de cliënten in het gedrang, en het verslechtert de werkomstandigheden voor het personeel. Het zorgt ervoor dat de kern van sociaal werk, namelijk het ijveren voor sociale grondrechten teloor gaat. Eind oktober protesteerden zevenhonderd sociaal werkers, cliënten, studenten, docenten en vakbonden tegen de vermarkting in Antwerpen.

Verschillende organisaties, waaronder de PVDA, dienden een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de beslissing De Vaart te laten uitbaten door G4S. Met succes, want de gouverneur schorste het besluit om met G4S te onderhandelen. Er werd een foute procedure gevolgd. Er moet een echt democratisch debat gevoerd worden over de nieuwe werkwijze, namelijk de vermarkting van sociale zorg en dat gebeurde niet. 

Het Antwerpse stadsbestuur (het OCMW) zet het daklozencentrum De Vaart nu op 3 februari opnieuw op de markt, na een nieuwe goedkeuring door de meerderheid op de OCMW raad. G4S wil zich opnieuw kandidaat stellen. Dit mag niet gebeuren! Stuur een protestmail aan G4S Care en vraag dat zij zich geen kandidaat stellen voor projecten van sociale zorg zoals daklozenopvang. Het is onaanvaardbaar dat een bedrijf winst kan maken met belastinggeld op de zorg voor daklozen. En alles wijst erop dat de zorg die G4S zal bieden van mindere kwaliteit zal zijn: zo heeft G4S geen enkele ervaring met daklozenopvang en wil ze aan de slag met een lagere personeelsbezetting.

Stuur een protestmail aan G4S