Garanties voor gezondheid in de wijk Moretusburg (Hoboken)

Met Geneeskunde voor het Volk en de PVDA gingen we zaterdag 4 februari huis-aan-huis in de wijk Moretusburg. Vorige week streek de nationale pers er neer naar aanleiding van verhoogde waarden van lood-in-bloed bij verscheide peuters.

Geneeskunde voor het Volk en PVDA informeren de buurtbewoners

De problematiek van loodvervuiling in Moretusburg is gekend sinds vele jaren. Het was o.a. Dr. Kris Merckx van Geneeskunde voor het Volk die 40 jaar geleden als eerste het gezondheidsrisico aankaartte. Umicore, toen nog Metallurgie, was verantwoordelijk voor de uitstoot van hoge dosissen zware metalen zoals lood, cadmium en arseen. De vervuiling had ernstige gevolgen op de gezondheid. Sindsdien zijn er door de buurt, de gemeente en het bedrijf vele inspanningen geleverd om de gezondheid te beschermen. Om de evolutie op te volgen wordt er door de Medische Werkgroep bloed geprikt bij kinderen in de wijk om de concentratie lood te meten. Waar het gemiddelde begin jaren 90 nog rond de 20 mcg/dl was, lag het gemiddelde eind 2015 al op 4,60 mcg/dl, een duidelijke verbetering dus. De maximumwaarde volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt 5 mcg/dl. Maar de resultaten van maart 2016, die vorige week bekend werden, hebben de ouders in de wijk wel wakker geschud. 36,28 mcg/dl, dat was het resultaat van de 2 jaar oude Hannah. Vijftien kinderen hebben waarden boven de 10, vier kinderen zelfs boven de 20.

We laten enkele buurtbewoners aan het woord:

Een buurtbewoner van het Constantin Meurnierplein: “Wat hadden echt wel een goed gevoel over de gezondheid de laatste jaren. De ganse wijk is 10 jaar geleden gesaneerd. De grond werd uit alle tuinen uitgegraven en vervangen. Tegelijkertijd heeft Umicore ook moeite gedaan: betere filters, goede afspraken en nieuwe maatregelen. Het bedrijf wil zich een ‘groen’ imago aanmeten. Ze doen goed hun best. Mijn zoon werkt er ook. Maar dit voorval toont aan we steeds alert moeten blijven.”

Een vrouw die al jaren in de buurt woont: “De waarden van lood in het bloed van kinderen is jaar na jaar gedaald. Dat moet je ook durven zien, hé. Als het goed is, zeggen we het ook. Maar het fabriek maakte een fout. Door dakwerken in de fabriekshal werd er lood de wijk in geblazen. Dat zouden ze toch kunnen voorzien. Het heeft ook te lang geduurd vooraleer ze ingrepen, nochtans wordt alles hier dagelijks gemeten met moderne meettoestellen in de wijk.”

Nog een jonge vader: “Ik heb 2 kinderen met waarden van 8 en 9 mcg/dl, dus boven de toegelaten norm. Wie al lang in de wijk woont, is misschien al wat gewend. Maar voor nieuwe gezinnen is dit hard aangekomen. Ik woon graag in deze gezellige wijk. De wijk en de fabriek kunnen perfect naast elkaar blijven bestaan. Umicore heeft al enorme inspanningen gedaan en met de moderne technieken en metingen kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden. We moeten niet panikeren. Dit voorval bewijst wel dat constante monitoring nodig is. Goed dat jullie dit met de dokters van Geneeskunde voor het Volk goed opvolgen.”

Met de PVDA en Geneeskunde voor het Volk willen we de wijk informeren en mee nadenken over actieplannen voor de toekomst. Dokter Mie Branders (gemeenteraadslid PVDA), fractieleider Swa Engelen (districtsraad Hoboken) enkele ouders van getroffen kinderen, en dokters van Geneeskunde voor het Volk zullen aanwezig zijn.

Afspraak: maandag 6 februari om 20.00u in zaal Gildenhuis, Kapelstraat 296 Hoboken.

Voor meer info kan je terecht bij Joeri Van Den Heuvel: 0476 69 57 40.