Citroenakkoord in Deurne, 95% geel met slechts een paar groene pitjes

Op 3 februari stelde het nieuwe college van N-VA, Groen, CD&V en Open-VLD haar bestuursakkoord voor. Kristof Vissers, fractievoorzitter van PVDA Deurne, somt de belangrijkste punten van dit citroenakkoord op: voor 95% geel met slechts een paar groene pitjes.

Districtsvoorzitter Sekeris (N-VA), had het zelf in de krant over een doorslag van het vorige akkoord: “De verschuivingen binnen de begroting bedragen niet meer dan 150.000 euro op een totaalbudget van 3,7 miljoen euro”. De veranderingen zullen dus minimaal zijn.

Het democratisch debat in Deurne dreigt een kopie te worden van de werking van het stadsbestuur. Het nieuwe college lanceerde het bestuursakkoord als scoop in de pers, om nadien in de districtsraad een toneeltje op te voeren rond beslist beleid.

Voor een echt laagdrempelig jeugdbeleid moet het college haar jeugddiensten de mogelijkheid geven om proactief naar kinderen en jongeren op zoek te gaan op de pleinen en in de wijken. We lezen dat in het bestuursakkoord ruimte is gemaakt voor fruit en soep op school en voor een groter aanbod van jeugdactiviteiten. Ideeën die onze fractie de voorbije jaren regelmatig op de raad bracht. Maar op het inrichten van jeugdhuizen en het zoeken van instuif voor jongeren blijft het wachten. Ook de besparingsoperatie voor jongerenprojecten van JES in ons district wordt in dit nieuwe akkoord niet teruggedraaid.

Net als het vorige bestuursakkoord staat ook dit citroenakkoord vol met intenties over participatie en inspraak. Gaat het hier over lippendienst of beleidsprocessen? Het vorige college, waarvan vier van de vijf schepenen op hun post bleven, zette burgers graag neer als ‘beroepsklagers’ en ‘zageventen’. Het vond de problemen in ons district vaak ‘de schuld van de buurt zelf’ en stelde bijvoorbeeld onverkort dat ‘de mensen gewoon te veel auto’s hebben’. Het is aan onze PVDA-fractie om er over te waken dat er echt gesproken, nagedacht en gediscussieerd wordt met de mensen in de wijken.

Want het is maar door druk te zetten samen mét de Deurnese bevolking en door de publieke opinie als district te ondersteunen dat we dat andere donkergele project van de Hollandse Knoop en de open ring kunnen kelderen. Dit citroenakkoord zwijgt over de Hollandse Knoop. Er staan al helemaal geen initiatieven in om het verzet tegen die Hollandse Knoop, de grootste bedreiging van de gezondheid van de Deurnenaars, te organiseren. Nochtans is het schrappen van de Hollandse Knoop essentieel in de verwezenlijking van Ringland en dus ook essentieel om de ring te overkappen. Een districtsbestuur zou heel wat initiatieven kunnen nemen om samen met haar burgers verzet te organiseren en zo een duidelijk signaal te geven aan het stadsbestuur en de Vlaamse regering.

Groen depanneert met dit citroenakkoord een college dat zichzelf had vastgereden. Voor 150.000 euro, nog geen 5% van het districtsbudget, legitimeert het op die manier ook het asociale beleid van het stadsbestuur. Groen levert dan wel een schepen van sociale zaken, maar die zal in de verste verte de schade niet kunnen compenseren die haar coalitiegenoten op stadsniveau, op Vlaams niveau en op federaal niveau aanrichten.