Aangekondigde sluiting van Struik Foods Schoten bedreigt 93 jobs

Op maandag 30/1 is het anderhalve week sinds de aankondiging van de sluiting van het voedingsbedrijf Struik Foods in Schoten. De PVDA Schoten-Brecht ging er bij de wissel van de ploegen op bezoek om te luisteren naar de arbeiders en hun solidariteit te betuigen.

Zes maand na een financiële overname kregen de werknemers plots te horen dat de fabriek dicht gaat. Struik Foods, dat gekend was als de Zwan is alom bekend in de buurt. 93 mensen vernamen dat ze hun job verliezen nadat ze er jaren gewerkt hebben. We horen van mensen die er al 28, 37 of zelfs 43 jaar werkten. Mensen die er hun carrière begonnen zijn. Die in het begin zelfs 7 dagen op 7 werkten om er vleeswaren te bereiden. Andere arbeiders maakten al de sluiting mee van Crown Cork, Beckers en Opel, en vonden hier nog een job vonden. Zij kunnen opnieuw naar werk gaan zoeken.

Intussen werd er al materiaal weggehaald om de interessantste productie naar andere fabrieken van Struik Foods over te brengen. Een nieuwe band die werd ingericht, is nooit gebruikt, het contract ging niet door. Overal is er onbegrip, sommigen wijzen op desinvestering, oude machines. Ze wijzen er op dat in Nederlandse vestigingen wel werd geïnvesteerd, en dat de werknemers nu de rekening betalen van het falende beleid van de directie. “We kunnen het niet vatten dat een fabriek dat zo veel jaren een symbool van werk was nu al zijn werknemers op straat zet” In de gebouwen vlak naast Struik Foods is er ook het bedrijf Chillfis, waar maaltijden worden bereid. Chillfis is het tweede bedrijf van Struik in Schoten. Acht à negen mensen zouden in dat bedrijf terecht kunnen. Het personeel van Chillfis vindt het heel erg voor de collega’s maar weten weinig over wat er gebeurt. Sommige mensen die hun job dreigen te verliezen zien het ook niet zitten aan lagere lonen tewerkgesteld te worden in Chillfis, waar onder een andere CAO wordt gewerkt.

De directie en de vakbondsafgevaardigden zaten sinds de aankondiging al verschillende keren rond de tafel voor overleg. Voorlopig weten de arbeiders nog van niets en wachten ongeduldig af wat de besluiten zullen zijn. De een bereidt zich voor op zijn pensioen, de ander zoekt al werk. Nog een ander wordt ziek van stress en ongerustheid, hoopt om nog bij de 9 personen te horen die eventueel naar Chillfis kunnen overgaan. Iemand hoopt dat zijn onderaannemingsfirma hem een nieuwe job bezorgt... Ze wachten af op het nieuw overleg tussen directie en vakbonden. De PVDA wenst de werknemers en hun gezinnen veel moed in deze moeilijke dagen.

 

Tags: 
ontslagen